Peter Wallensteen och Jekaterina Pertoft

Peter Wallensteen

Från avtäckningen av porträttet på professor Peter Wallensteen. Beställning från Uppsala universitet, inst för freds- och konfliktforskning, våren 2013.